SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Informacja o zawieszeniu zajęć w dniu 08.04.2019 r.

Olsztyn, dnia 05.04.2019 r.

 

Informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów/dzieci.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), informuję, że w dniu 08.04.2019 r. zostają zawieszone zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie.

Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco.

Dyrektor Szkoły
Barbara Rapińczuk

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status