SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat dyrektora szkoły

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie

z dnia 26 października 2020 r.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. realizujemy nauczanie hybrydowe. 

Wszystkie klasy IV-VIII z obu obiektów (obiekt przy ul. Gietkowskiej 12 oraz przy ul. Jagiellończyka 32) przechodzą na nauczanie zdalne, w ramach zajęć dydaktycznych jak i szkolenia sportowego.

W pierwszym etapie edukacyjnym – klasy I-III, zajęcia dydaktyczne i szkolenia sportowego prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły, zgodnie z obowiązującym planem. Uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego objęci są opieką w świetlicy szkolnej oraz funkcjonuje dla nich stołówka szkolna.

Nadal, wszyscy uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego realizują zadania dydaktyczne i szkolenia sportowego w trybie zdalnym.

Wszyscy uczniowie – zawodnicy klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego zajęcia szkolenia sportowego realizują wyłącznie w ramach klubów sportowych, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

Drodzy Uczniowie! 

Życzę Wam zdrowia i hartu ducha. Miejmy nadzieję, że czas zdalnego nauczania szybko się skończy i wrócimy do szkoły w dobrej kondycji i z nowymi siłami!

Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie WWW. szkoły i ponowne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas nauki zdalnej. We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły
Barbara Rapińczuk

Bądź bezpieczny!!! – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Należy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

  • D    jak dystans
  • D    jak dezynfekcja
  • M    jak maseczka
  • A    jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status