SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Termin dodatkowy – rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej (taekwondo)


Uwaga!

W dniu 11.04.2017 r, o godz. 16.00 odbędzie się II test sprawności fizycznej dla kandydatów taekwondo olimpijskiego do I klasy Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego.

Serdecznie zapraszamy !

 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status