SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ID == 63) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_historia.php'); } elseif ($post->ID == 65) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_absolwenci.php'); } elseif ($post->ID == 67) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_tradycje.php'); } elseif ($post->ID == 71) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_kadra.php'); } elseif ($post->ID == 77) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_statuty.php'); } elseif ($post->ID == 81) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_galeria.php'); } elseif ($post->ID == 354) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_projekty_edukacyjne.php'); } elseif ($post->ID == 41) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_plan_lekcji.php'); } elseif ($post->ID == 43) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_podreczniki.php'); } elseif ($post->ID == 49) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_biblioteka.php'); } elseif ($post->ID == 51) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_samorzad.php'); } elseif ($post->ID == 53) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_profilaktyka.php'); } //elseif ($post->ID == 55) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_obiady.php'); } //elseif ($post->ID == 55) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_obiady.php'); } elseif ($post->ID == 10) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_wydarzenia.php'); } elseif ($post->ID == 12) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_rekrutacja.php'); } elseif ($post->ID == 14) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_kontakt.php'); } elseif ($post->ID == 16) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_wyjazdy.php'); } elseif ($post->ID == 458) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_oferty_pracy.php'); } // wyniki zawodow Gimnastyka Sportowa Kobiet || Taekwondo || Kajakarstwo || Piłka siatkowa || Piłka nożna || Pływanie elseif ($post->ID == 134 || $post->ID == 149 || $post->ID == 164 || $post->ID == 8974 || $post->ID == 176 || $post->ID == 182) { include(TEMPLATEPATH.'/pages/page_wyniki_zawodow.php'); } else { ?>
 Skip to content