SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza
Olszynie

szczegóły w dokumencie >>> monitoring