SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Szanowni Rodzice

 

Pragniemy przekazać, że Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 w firmie UNIQA. Składka za cały rok wynosi 56,00 zł.

Prosimy w miarę możliwości o wpłaty bezpośrednio na konto Rady Rodziców lub w sekretariatach szkoły.
Prosimy w tytule przelewu wskazać imię i nazwisko, klasę ucznia  oraz z jakiego tytułu jest wpłata.

Nieprzekraczalny termin wpłat: 12 października 2018 r.

Numer rachunku

18 1320 1478 3080 1897 2000 0001

Posiadacz rachunku:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie.