SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Szkoła Podstawowa Nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
klasa I klasa VII mistrzostwa sportowego o profilu pływanie
klasy IV-VII - taekwondo olimpijskie
(interdyscyplinarne klasy mistrzostwa sportowego)
klasa I
Regulamin rekrutacji Pływanie: kryteria i harmonogram rekrutacji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Dodatkowe kryteria Taekwondo olimpijskie - kryteria rekrutacji Dodatkowe kryteria
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Wniosek do kl. I SP
Zgoda rodziców