SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


UWAGA KANDYDACI DO X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

Możliwe są 3 sposoby składania dokumentów:

  1. Drogą elektroniczną na adres sms@bublewicz.pl – forma skanu.
  2. Wrzucając do skrzynki pocztowej zamieszczonej na budynku szkoły – w zamkniętej , podpisanej kopercie.
  3. Osobiście w sekretariacie szkoły, z zachowaniem wytycznych sanitarnych: dezynfekcja rąk przy wejściu, nałożona maseczka.

Szkoła Podstawowa Nr 23
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

Klasa I Klasy II–VIII Klasa I
Regulamin rekrutacji Taekwondo olimpijskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Próby sprawności fizycznej i dodatkowe kryteria Próby sprawności fizycznej i dodatkowe kryteria
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Wniosek Pływanie
klasa IV
(otwórz)
Lista przyjętych i nieprzyjętych
otwórz/pobierz
Zgoda rodziców Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka Wyniki prób sprawności fizycznej
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
otwórz/pobierz
 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status