SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 23
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

Klasa I Klasy II–VIII Klasa I
Regulamin rekrutacji Taekwondo olimpijskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Próby sprawności fizycznej
i dodatkowe kryteria
Próby sprawności fizycznej i dodatkowe kryteria
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Wniosek  Wniosek dla kandydatów
po gimnazjum
Zgoda rodziców  Wniosek dla kandydatów
po szkole podstawowej