SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


UWAGA KANDYDACI DO X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!

Możliwe są 3 sposoby składania dokumentów:

  1. Drogą elektroniczną na adres sms@bublewicz.pl – forma skanu.
  2. Wrzucając do skrzynki pocztowej zamieszczonej na budynku szkoły – w zamkniętej , podpisanej kopercie.
  3. Osobiście w sekretariacie szkoły, z zachowaniem wytycznych sanitarnych: dezynfekcja rąk przy wejściu, nałożona maseczka.

Szkoła Podstawowa Nr 23
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

Klasa I Klasy II–VIII Klasa I
Regulamin rekrutacji Taekwondo olimpijskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Próby sprawności fizycznej i dodatkowe kryteria Próby sprawności fizycznej i dodatkowe kryteria
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Wniosek Pływanie
klasa IV
(otwórz)
 Wniosek
Zgoda rodziców  Elektroniczna rekrutacja krok po kroku
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
otwórz/pobierz