SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Doradztwo zawodowe

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w każdy piątek w godzinach 10.30-11.30 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 przy ulicy Kopernika 45 będzie do dyspozycji dla Rodziców pomoc specjalistów odnośnie wsparcia merytorycznego w zaplanowaniu drogi zawodowej i wyborze dalszego kształcenia dla uczniów-zawodników naszej szkoły.