SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

03.09.2018 r. (poniedziałek) –   rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
14.10.2018 r. (niedziela) –   Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2018 r. (czwartek) –   Święto Wszystkich Świętych
11.11.2018 r. (niedziela) –   Święto Odzyskania Niepodległości
14.12.2018 r. –   zakończenie pierwszego półrocza zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dla uczniów klas maturalnych X LO
23–31.12.2018 r. –   zimowa przerwa świąteczna
06.01.2019 r. –   Święto Trzech Króli
18.01.2019 r. –   zakończenie pierwszego półrocza zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dla uczniów SP, Gim i I – II LO
21.01. – 03.02.2019 r. –   ferie zimowe
22.02.2019 r. –   uroczystość Święta Szkoły
10.04.2019 r. –   egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
11.04.2019 r. –   egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza
12.04.2019 r. –   egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny
15.04.2019 r. –   egzamin ósmoklasisty – język polski
16.04.2019 r. –   egzamin ósmoklasisty – matematyka
17.04.2019 r. –   egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny
18.04 – 23.04.2019 r. –   wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2019 r. –   zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych
dla uczniów klas maturalnych X LO
6–22.05.2019 r. –   egzamin maturalny
19.06.2019 r. –   zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące
15,16,17 kwietnia 2019 r.
– egzamin ósmoklasisty
10,11,12 kwietnia 2019 r.
– egzamin gimnazjalny
6,7,8, maja 2019 r.
– pisemne egzaminy maturalne
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.


TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

31.08.2018 r. – szkolenie Rady – arkusz kalkulacyjny (Excel)

12.09.2018 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, raporty z egzaminów zewn.

26.09.2018 r. – szkolenie Rady RODO

12.10.2018 r. – uroczyste posiedzenie Rady z okazji DEN

24.10.2018 r. – szkolenie rady pedagogicznej, EWD

17.12.2018 r. (poniedziałek) – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych za I półrocze

16.01.2019 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP, Gim i I – II LO

06.02.2019 r. – podsumowanie pracy szkoły w I półroczu, organizacja Święta Szkoły

6.03. lub 13.03.2019 r. – szkolenie rady pedagogicznej, wyniki próbnych egzaminów

24.04.2019 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych

12.06.2019 r. – (środa) klasyfikacja roczna uczniów SP, Gim i I – II LO

27.06.2019 r. (czwartek) – podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2018/2019


SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

wrzesień

13.09.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
14.09.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII-VIII, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

listopad

15.11.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
16.11.2018 r.–spotkanie rodziców uczniów klas VII-VIII, gimnazjum i  liceum ogólnokształcącego
w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

grudzień

13.12.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych,
14.12.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII-VIII, gimnazjum oraz I i II LO – informacja o przewidywanych ocenach  niedostatecznych

luty

14.02.2019 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
15.02.2019 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII-VIII, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

marzec

21.03.2019 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
22.03.2019 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII-VIII, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

maj

16.05.2019 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych uczniów
17.05.2019 r.–spotkanie rodziców uczniów klas VII-VIII, gimnazjum i klas I i II LO – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych