ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

04.09.2017 r. (poniedziałek) –   rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
14.10.2017 r. (sobota) –   Dzień Edukacji Narodowej
01.11.2017 r. (środa) –   Święto Wszystkich Świętych
11.11.2017 r. (sobota) –   Święto Odzyskania Niepodległości
15.12.2017 r. –   zakończenie pierwszego półrocza zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dla uczniów klas maturalnych X LO
23–31.12.2017 r. –   zimowa przerwa świąteczna
06.01.2018 r. –   Święto Trzech Króli
19.01.2018 r. –   zakończenie pierwszego półrocza zajęć dydaktyczno – wychowawczych
dla uczniów SP, Gim i I – II LO
22.01. – 04.02.2018 r. –   ferie zimowe
23.02.2018 r. –   uroczystość Święta Szkoły
29.03 – 03.04.2018 r. –   wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2018 r. –   egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
19.04.2018 r. –   egzamin gimnazjalny – część matematyczno – przyrodnicza
20.04.2018 r. –   egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny
27.04.2018 r. –   zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych
dla uczniów klas maturalnych X LO
4–25.05.2018 r. –   egzamin maturalny
22.06.2018 r. –   zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące
——- 18,19,20 kwietnia 2018 r.
– egzamin gimnazjalny
4,7,8, maja 2018 r.
– pisemne egzaminy maturalne
30 kwietnia 2018 r.
2, 4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.
2, 4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.


TERMINY POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

30.08.2017 r. – organizacja roku szkolnego 2017/2018
13.09.2017 r. – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
13 lub 16.10.2017 r. – uroczyste posiedzenie rady z okazji DEN
październik/listopad 2017 r. – szkolenie rady pedagogicznej
18.12.2017 r. (poniedziałek) – klasyfikacja śródroczna klas maturalnych
17.01.2018 r. –  klasyfikacja śródroczna uczniów SP, Gim i I – II LO
07.02.2018 r. – podsumowanie pracy szkoły za pierwsze półrocze, organizacja Święta Szkoły
marzec 2018 r. – szkolenie rady pedagogicznej
25.04.2018 r. – klasyfikacja roczna uczniów klas maturalnych
13 lub 18.06.2018 r.– klasyfikacja roczna uczniów SP, Gim i I – II LO
28.06.2018 r. – podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2017/2018


SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

wrzesień

14.09.2017 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
15.09.2017 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

listopad

16.11.2017 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
17.11.2017 r.–spotkanie rodziców uczniów klas VII, gimnazjum i  liceum ogólnokształcącego
w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

grudzień

14.12.2017 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych,
15.12.2017 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII, gimnazjum oraz I i II LO – informacja o przewidywanych ocenach  niedostatecznych

luty

15.02.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
16.02.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego

marzec

22.03.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej
23.03.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas VII, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w klasach III liceum – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

maj

17.05.2018 r. – spotkanie rodziców uczniów klas I-VI szkoły podstawowej – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych uczniów
18.05.2018 r.–spotkanie rodziców uczniów klas VII, gimnazjum i klas I i II LO – informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych