ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ
ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej Nr 23 (klas IV-VI) Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Przewodniczący:
Zastępca przewodniczącego:
Sekretarz: 

Opiekun: pani 


Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 23 (klas VII) i Oddziałów Gimnazjalnych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Przewodniczący: Maria Chrostowska III B g
Zastępca przewodniczącego: Jakub Sobeczek III A g
Członkowie: Szymon Wolski III A g
Kamil Kustra II A
Maciej Klimas VII B sp
Alicja Drzewiecka VII B sp

Opiekunowie: pani Iwona Hryniuk, pani Liliana Racis-Korsak


Samorząd Uczniowski
X Liceum Ogólnokształcącego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Przewodniczący: Maria Wajzer II B
Zastępca przewodniczącego: Piotr Czereszko II B
Sekretarz: Michalina Zych II A
Członkowie: Wiktor Bojarowski III A
Anna Markowska III B
Piotr Chmielewski III A
Eryk Kosek II A
Maja Szajdek II B
Mikołaj Tomasz I A

Opiekun: pani Dorota Ścisło


 

Regulamin samorządu - Szkoła Podstawowa
Regulamin samorządu - Gimnazjum
Regulamin samorządu - Liceum Ogólnokształcące