SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007

W dniu 1 października 2007 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007. Z naszej szkoły stypendium otrzymał Mateusz Lasek z klasy III A.
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Po raz pierwszy stypendium przyznano w 1994 r. Otrzymało je wtedy 67 uczniów. W tym roku liczba stypendystów wzrosła do 300 uczniów. Wśród tegorocznych stypendystów są zwycięzcy międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych, laureaci ogólnopolskich olimpiad, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów na prace badawcze, uczniowie realizujący indywidualny program lub tok nauki, a także indywidualny tok studiów z wybranego przedmiotu. Sportowcy stanowią 10% stypendystów. Z województwa warmińsko – mazurskiego stypendium otrzymało 5 osób.


styp_men_1  

W sali konferencyjnej MEN przed uroczystością wręczenia dyplomów stypendyści MEN z województwa warmińsko – mazurskiego (od lewej):
Dyrektor ZSMS Barbara Rapińczuk,
Mateusz Lasek ucz. kl. IIIa X LO MS,
Jan Mateusz Nogalski IV LO Olsztyn,
Łukasz Głowacki LO Iława.
 
 styp_men_2
Przymierzamy się do fotela Ministra Edukacji Narodowej.

styp_men_3
 W bibliotece Ministerstwa Edukacji Narodowej.

stp_men_4
 Przed gmachem Ministerstwa Edukcji Narodowej.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Prezes Rady Ministrów przyznał swoje stypendium na rok szkolny 2007/2008. Przyznaje się je uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. W roku szkolnym 2007/2008 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzyma 4 093 uczniów (na ogólną liczbę 6 378 szkół). Kandydatów wytypowano z 64,2% szkół.
Z województwa warmińsko-mazurskiego stypendium otrzymało 171 osób. Z naszej szkoły stypendystą został Michał Nikoluk uczeń klasy III B. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

nikoluk

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status