SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Napisali o nas

W najnowszym numerze olsztyńskiego czasopisma oświatowego „Kajet” ukazał się artykuł autorstwa nauczycielki języka polskiego, pani Joanny Ulatowskiej-Letko zatytułowany „Niektórzy lubią poezję”. Pani Joanna przedstawiła w nim realizację i efekty projektu edukacyjnego „Od wierszyka do poezji – warsztaty twórczego myślenia dla młodych poetów”. W druku znalazły się także próbki poetyckie uczennic, które brały udział w projekcie. Artykuł można przeczytać pod adresem:
www.wmodn.olsztyn.pl/get_file.php?file=1366374391:kajet_97.pdf

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status