SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane!
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał uczeń klasy II a
X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

Michał Przyborowski

Michał został również nagrodzony w tym roku szkolnym
Stypendium Prezydenta Olsztyna.
Jest także laureatem tytułu „Super Uczeń SMS”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!