SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

95 Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 listopada – Dzień Niepodległości

Poczet Sztandarowy reprezentował naszą szkołę na Wojewódzkich Obchodach 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Dyrektor Szkoły Pani Barbara Rapińczuk w asyście uczniów pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny złożyła kwiaty w imieniu całej społeczności szkoły.

Dzień Niepodległości 03
 

Dzień Niepodległości 04
 

Po uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbyła się w katedrze św. Jakuba, Poczet Sztandarowy Szkoły wraz z kompanią honorową wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, harcerzy oraz orkiestry Wojska Polskiego i mieszkańców Olsztyna udał się w pochodzie na Plac Solidarności, gdzie po przemowach, apelu pamięci i salwie honorowej zostały złożone kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. To była piękna i podniosła uroczystość.

 

Dzień Niepodległości 06
 

Dzień Niepodległości 07
 

Dzień Niepodległości 08
 

Dzień Niepodległości 09
 

Dzień Niepodległości 01
 

Dzień Niepodległości 02
 

Dzień Niepodległości 05
 

Opiekun Pocztu Sztandarowego Szkoły
Beata Gojło