SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Warsztaty kulinarne klas I-szych LO

Dnia 14 kwietnia 2014 r. uczniowie klas I wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym wzięli udział� w warsztatach kulinarnych w Gospodarstwie Agroturystycznym �Spacj�wka� w Unieszewie.

W wiejskiej scenerii, przy ci�kich sto�ach i �awach pod okiem Babci Krysi uczyli si�, jak w�asnor�cznie zrobi� makaron. Przyst�pili do tego z r�nym zaanga�owaniem, ale niekt�rzy wykazali wielkie kulinarne talenty!

Makaron skonsumowali�my z gor�cym, pachn�cym roso�em ugotowanym przez Babci� Krysi�. Pycha!!!

7444.jpg, 7495.jpg, 7496.jpg

I chocia� pogada pokrzy�owa�a troch� plany to nie mog�o zabrakn�� sportu � przeci�gania liny na mokrej trawie oraz rozgrywek w siatk�wk�.

St� do ping�ponga by� r�wnie� oblegany.

A kie�baski pieczone w wielkim ognisku w strugach deszczu smakowa�y wy�mienicie� .

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status