SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Akcja Caritas – ,,Mikołaj”

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. nasza szkoła włączyła się do akcji ,,Mikołaj”organizowanej przez Caritas Olsztyński – hospicjum domowe. Przy zaangażowaniu rodziców uczniów naszej szkoły i nauczycieli przygotowano paczki dla sześciorga dzieci z dwóch rodzin objętych opieką hospicyjną. Zgromadzono kosmetyki dziecięce, pluszaki, zabawki, słodycze, książki i gry dydaktyczne. Przygotowano paczki i przekazano do stacji Caritas Olsztyn.

Nad właściwym przebiegiem działań czuwała p. Ewa Gałęziewska i p. Anna Dubrowska.

Galeria

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status