SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Otwarty w liceum dla piłkarzy

Dnia 23 kwietnia 2018 r. nasze liceum odwiedziła młodzież z klasy piłkarskiej z Gimnazjum Nr 12 pod opieką trenera pana Janusza Czerniewicza. Po obserwacji treningu swoich starszych kolegów z klasy I a chłopcy spotkali się z panią Beatą Grzybicką, pedagogiem liceum oraz z panią Anną Goryszewską, psychologiem szkolnym. Otrzymali informacje o szkole, o ofercie edukacyjnej, warunkach, terminach rekrutacji i próbie sprawności fizycznej oraz o bazie szkoły. Atmosferę naszej szkoły poznawali podczas krótkiej przerwy, po której wzięli udział w lekcji historii z panią Justyną Sobeczek. Przejście korytarzami szkoły zakończyło wizytę piłkarzy w naszej szkole.

Beata Grzybicka

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status