SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Informacja w zakresie profilaktyki zachorowań na koronawirusa

Drodzy Rodzice !

  • Należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • W szkole w widocznym miejscu udostępniona jest instrukcja dotycząca mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
  • Proszę nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
  • Należy codziennie mierzyć temperaturę ciała;
  • Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel);
  • W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • Uczeń, który nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • Należy na bieżąco sprawdzać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.


Przydatne linki:

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status