SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Licealiści w Warmińsko–Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej

W dniu 29 listopada 2017 r. uczniowie klasy II a liceum wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Jak oceniać informacje z Internetu?”, które odbyły się w Warmińsko–Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej. Celem zajęć było kształcenie u uczniów umiejętności krytycznej oceny i selekcji internetowych źródeł informacji.

Uczniowie wysłuchali pogadanki opartej o prezentację i samodzielnie  wykonywali praktyczne zadania mające na celu ocenę prezentowanych stron internetowych oraz wybór jednej z nich zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami. W zwięzły i precyzyjny sposób uzasadniali swoje wybory.

Klasa II b liceum wzięła udział w tych zajęciach w dniu 9 stycznia 2018 r.

Beata Grzybicka

 

Galeria

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status