SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Marian Bublewicz został patronem olsztyńskiej ulicy!

Z radością informujemy, że podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 25.04.2018 roku, radni nadali imię Mariana Bublewicza jednej z ulic na Osiedlu Kętrzyńskiego. Nasza szkoła jest bardzo związana z patronem, dlatego jesteśmy bardzo dumni, iż patron Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie, został również patronem olsztyńskiej ulicy.

Ulica Mariana Bublewicza zaczynać się będzie od skrzyżowania ulicy Towarowej z ulicą Cementową i pobiegnie na wschód, wzdłuż dawnej bazy PKS, łącząc się z obecną ulicą Lubelską w rejonie toru motocrossowego i biegnąc dalej w kierunku węzła Wschód na obwodnicy Olsztyna.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status