SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018

Zapraszamy do wypożyczania nowości!!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ramach dotacji dla X LO z rządowego programu zostały zakupione nowości do biblioteki szkolnej. Nowe książki zakupiono zgodnie z oczekiwaniami i preferencjami dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonego głosowania wśród uczniów „Wybory książek” wytypowano listę książek do zakupu, która uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 163 pozycje na kwotę 5000 złotych.

Zakupiono głównie literaturę piękną z działów: fantasy, sensacja, literatura grozy oraz powieści obyczajowe preferowane przez młodzież oraz klasykę literatury polskiej i światowej. Zgodnie z oczekiwaniami zakupiono również 11 pozycji biografii wybitnych sportowców oraz 19 książek z literatury popularno-naukowej w tym poradniki samorozwoju i samorealizacji, psychologiczne i dla sportowców.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status