SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Non omnis moriar” 1 kwietnia 2011 r.

„Non omnis moriar”1 kwietnia 2011 r.

Już po raz szósty uczniowie i nauczyciele olsztyńskich szkół spotkali się, aby przypominać i zgłębiać życie i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.      Spotkanie z cyklu „Non omnis moriar”, którego pomysłodawczynią jest Pani Katarzyna Klaja, tym razem odbyło się w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie.      Gospodarze przyjęli nas niezwykle serdecznie. W tym roku do grona szkół, które uczestniczyły w uroczystości, dołączyły Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim. Cieszymy się, że jest nas coraz więcej, że dzieci i młodzież wciąż na nowo odkrywają postać, twórczość i nauczanie Wielkiego Papieża Polaka, zwłaszcza w roku jego beatyfikacji.      Poziom wszystkich prezentacji był bardzo wysoki. Uczniowie przypomnieli zarówno fakty z życiorysu Jana Pawła II, fragmenty jego homilii i encyklik, a także utwory poetyckie. Zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, muzyczne i teatralne.      Naszą szkołę na tegorocznym spotkaniu reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Do występu przygotowały ich Panie Joanna Ulatowska-Letko, Małgorzata Jacewicz i Ewa Gałęziewska. Przewodnim motywem naszych prezentacji był temat Ojczyzny, „Ziemi – Matki”, która stanowiła bardzo ważny temat twórczości Karola Wojtyły. Wszyscy uczniowie zasłużyli na ogromne wyróżnienie.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status