SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Nic dwa razy się nie zdarza…” – Ostatni Dzwonek 2019

Tradycją stało się już, że uczniowie ostatnich klas każdego etapu edukacyjnego spotykają się ze swoimi nauczycielami i trenerami, aby podziękować im za wspólnie spędzony czas.

Uroczystość, która miała miejsce 14 czerwca 2019 roku w budynku przy ul. Jagiellończyka, była wyjątkowa pod każdym względem. Takiego Ostatniego Dzwonka w naszej szkole do tej pory nie było i już nigdy nie będzie. A dlaczego? Oto kilka powodów:

  • Po raz pierwszy w historii szkoły „Ostatni Dzwonek” dotyczył aż 4 klas i aż 60 uczniów – wspólnie żegnały się klasy IIIA i IIIB gimnazjum oraz VIIIA i VIIIB szkoły podstawowej.
  • Po raz pierwszy na 4 klasy przypadało aż siedem wychowawczyń.
  • Po raz ostatni żegnaliśmy gimnazjalistów.
  • A po raz pierwszy ósmoklasistów.

Na uroczystości była obecna pani dyrektor Barbara Rapińczuk, pani wicedyrektor do spraw dydaktycznych Elżbieta Giedziun-Kakojejko oraz pani wicedyrektor do spraw szkolenia sportowego Anna Michels.

Oczywiście obecne były wychowawczynie klas kończących szkołę, a także wielu nauczycieli, trenerów, pracowników szkoły, nie zabrakło również rodziców i głównych bohaterów uroczystości – uczniów klas gimnazjalnych, ósmych i siódmych.

Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk na wstępie pogratulowała uczniom ukończenia szkoły, dobrych wyników egzaminów zewnętrznych, sukcesów sportowych i edukacyjnych oraz tego, jak rozwinęli swoje talenty podczas nauki w SMS. Dziękowała za współpracę i życzyła wszystkim absolwentom powodzenia w dalszej edukacji.

Kolejnym punktem programu była „część artystyczna”. Tym razem uczniowie starali się przekonać zebranych, że wszystkie lektury szkolne są o … uczniach i nauczycielach SMS-u. Zaprezentowali wybrane fragmenty niektórych lektur obowiązkowych i ich interpretację w świetle „najnowszych odkryć”.

Okazało się, że w dziełach np. Adama Mickiewicza można odnaleźć fragmenty opinii pedagoga szkolnego, notatkę z dyżuru w stołówce czy zachętę do uprawiania pływania.

W podobnie „nowatorski” sposób potraktowano utwory Sienkiewicza, Słowackiego, Fredry czy Żeromskiego, co sprawiło zebranym sporo radości.

Oto mała próbka nowej interpretacji fragmentu „Dziadów”:

ORYGINAŁ: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,

co to będzie, co to będzie?

CO AUTOR MIAŁ NA MYŚLI? Fragment pamiętnika ósmoklasistki. Już za chwilę kolejny (siódmy) próbny egzamin z matematyki. Ciekawe, jak następna jedynka wagi DZIESIĘĆ wpłynie na moją średnią? Ratunku! Pomocy!

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania za wspólnie spędzony czas – za lekcje, treningi, wyjścia, zawody, imprezy, obozy, projekty, za docenianie sukcesów w nauce i sporcie, za wsparcie, życzliwość, pomoc i w ogóle za wszystko oraz życzenia wspaniałych wakacji, dużo radości, optymizmu i jak najmniej zmartwień.

Pani Dyrektor i panie wicedyrektor otrzymały piękne bukiety, a wszyscy nauczyciele i trenerzy jedyna w swoim rodzaju, spersonalizowane zestawy pierników, aby wspomnienia o absolwentach były bardzo … słodkie.

Na zakończenie gratulacje i życzenia złożyli także uczniowie klas siódmych. Oni także chcieli się pożegnać „na słodko”.

W trakcie uroczystości uczniowie SMS po raz kolejny potwierdzili, że mają wiele talentów – są świetnymi aktorami, recytatorami, konferansjerami, potrafią grać na instrumentach muzycznych i pięknie śpiewać. Na zakończenie zabrzmiało optymistyczne „Jeszcze w zielone gramy…”.

Po uroczystości uczniowie, nauczyciele, trenerzy i rodzice spotkali się w stołówce na słodkim poczęstunku.

Uroczystość przygotowały p. Liliana Racis-Korsak, p. Joanna Ulatowska-Letko i p. Magdalena Denert przy współpracy z rodzicami uczniów.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status