SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Procedury postępowania z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie od 1 września 2020 r. na czas realizacji statutowych zadań z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN”.

 

Dokument otwórz/pobierz
Zarządzenie nr 15/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
>>>  
Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (zał. nr 1) >>>
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły (zał. nr 2) >>>
Procedura pobytu ucznia w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej (zał. nr 3) >>>
Procedura wyjścia grupy na plac zabaw (zał. nr 4) >>>
Procedura komunikacji z rodzicami uczniów (zał. nr 5) >>>
 • Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych.
 • Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u ucznia – zawodnika.
 • Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika.
 • Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów przez firmę transportową.
 • Procedura wydawania posiłków.
 • Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa.
  (zał. nr 6-11)

 

>>>
 • Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych.
 • Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.
  (zał. nr 12-13)
>>>

Dyrektor szkoły
Barbara Rapińczuk

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status