SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Projekt profilaktyczny „Razem tworzymy lepszy Internet” listopad 2017 – czerwiec 2018

Komenda Miejska Policji w Olsztynie, X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących opracowały wspólnie projekt profilaktyczny „Razem tworzymy lepszy Internet”, który skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna. Projekt trwa od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r., a nasza szkoła będzie organizatorem konferencji inauguracyjnej z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 16 stycznia 2018 r. Podsumowanie projektu odbędzie się w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących.

plakat_info_a4_02

Szkoły uczestniczące w realizacji projektu podejmą działania na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Cele projektu  wpisują się w rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w dokumencie opracowanym w sierpniu 2017 roku „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

Poniżej pełna treść projektu:

Projekt objęty jest honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Beata Grzybicka
koordynator projektu
z ramienia oświaty