SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów

   Dnia 26 listopada 2008 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski wręczył dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008/2009. W tym roku stypendia Premiera otrzymały 172 osoby, a stypendia Ministra Edukacji Narodowej osiem osób z naszego województwa. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym roku w naszej szkole otrzymał je Przemysław Gałązka, uczeń klasy IIIa. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową, oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. To stypendium uzyskał nasz absolwent Paweł Florczak.             

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status