SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendyści MEN

7 marca w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się wręczenie stypendiów. Nasi uczniowie: Mateusz Kowalski, Dominik Bugaj, Maria Wajzer, Oliwia Krajewska oraz Maja Szajdek otrzymali je za osiągnięcia sportowe. Stypendystów w Warszawie reprezentowali: Mateusz Kowalski oraz Dominik Bugaj. Gratulujemy!!! :)

Galeria