SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie

Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie

W dniu 28 maja 2012 r. uczniowie klasy III SP pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Świeczkowskiej odbyli wycieczkę do Komendy Straży Pożarnej w Olsztynie. Zostali zapoznani z obowiązkami strażaków, sprzętem na którym pracują i zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, takich jak pożar, wypadek, powódź. Uczniowie odwiedzili również Centrum Zarządzanie Kryzysowego, gdzie poznali zasady jego działania, dowiedzieli się o konsekwencjach w przypadku nieuzasadnionego wezwania służb ratowniczych oraz mieli okazję obserwować monitorowanie miasta. Najwięcej emocji wzbudziła możliwość obejrzenia samochodu strażackiego od środka i prezentacja sygnałów dźwiękowych.

Katarzyna Świeczkowska

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status