SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

„Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

Dnia 24 marca 2011 r. trzej uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 23 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (Remigiusz Domasiewicz, Karol Puźniewski i Piotr Kolendo) brali udział w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKOLOGICZNYM „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” – VII Edycja Konkursu pod Patronatem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej Nr 7 w Olsztynie. Uczniowie otrzymali wyróżnienie. Za opiekę nad uczniami jak i przygotowanie uczniów do konkursu odpowiedzialna była Monika Tymofiejczyk – nauczyciel przyrody SP Nr 23 MS w Olsztynie.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status