SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 21.04.2020 roku zmarł Pan BENEDYKT JADZIŃSKI

Wieloletni, zasłużony działacz sportowy. Przez 30 lat pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiej, a następnie Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu. Był zaangażowany w pracę Polskiego Związku Gimnastycznego. Zawsze wspierał sekcję gimnastyki sportowej kobiet. Odszedł pasjonat sportu, prawdziwy przyjaciel olsztyńskiego środowiska gimnastycznego.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status