SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Zmarł Pan Mieczysław Piekut trener gimnastyki sportowej dziewcząt

Zmarł Pan Mieczysław Piekut trener gimnastyki sportowej dziewcząt, który był jej prekursorem i wychowawcą wielu wspaniałych zawodniczek. Łączymy się w bólu z rodziną.

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie.