SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Życzenia świąteczne

Wszystkim PRACOWNIKOM SZKOŁY,
UCZNIOM – ZAWODNIKOM, RODZICOM UCZNI
ÓW
Zespo
łu Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbli
żającego się
Nowego Roku 2021
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokó
ł,
spokoju oraz wszelkiej pomy
ślności w życiu osobistym
i sukces
ów w pracy zawodowej.
Pami
ętajmy, że tegoroczny czas świąteczny
jest inny ni
ż wszystkie.
Niech b
ędzie wypełniony ciepłem i spokojem,
a chwile sp
ędzone z rodziną
b
ędą magiczne i niezapomniane..

 

Barbara Rapińczuk
Dyrektor

Grudzień 2020 roku

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status