SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

KOMUNIKAT DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

M. G. BUBLEWICZA W OLSZTYNIE

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

    informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników
15 kwietnia 2019 roku, za zgodą Prezydenta Olsztyna, na podstawie par. 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r nr 6 poz. 69 ze zm.) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze dla uczniów.

    Tego dnia nie będzie czynna stołówka szkolna. Rozliczenie kosztów za opłacone obiady nastąpi w następnym miesiącu.

    Jednocześnie informuję, że jako dyrektor szkoły dołożę wszelkich starań by egzaminy ósmoklasistów (w dniach 15 – 17 kwietnia) odbyły się według przewidzianego harmonogramu i bez zakłóceń.

    Proszę Państwa o wyrozumiałość. Proszę śledzić stronę internetową szkoły oraz zapisy w e-dzienniku, gdzie pojawiać się będą informację o aktualnej sytuacji w kolejnych dniach.

Z wyrazami szacunku

Barbara Rapińczuk
dyrektor szkoły