SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dzień Edukacji Narodowej w SMS

Dzień Edukacji Narodowej zazwyczaj jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Jednak SMS nie traci żadnej chwili na naukę 😉 Pomimo pracującego dnia było całkiem przyjemnie, nauczyciele na ten jeden dzień zapomnieli o sprawdzianach, kartkówkach i byli zaskakująco wyrozumiali na wszelkie niedociągnięcia uczniów.

Po zakończonych lekcjach odbyła się uroczysta rada pedagogiczna, podczas której uczniowie pod opieką pani Małgorzaty Ejkszto przygotowali w sposób humorystyczny życzenia skierowane pod adresem wszystkich pracowników szkoły.

Tradycją w naszej szkole są coroczne wyjazdy pracowników szkoły do teatru. W bieżącym roku, w sobotę 10 października kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi i admnistracji odwiedzili Och-Teatr w Warszawie, gdzie świetnie się bawili podczas sztuki Mayday 2.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status