SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Miejskie Obchody 73. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

   1 IX pani dyrektor Barbara Rapińczuk wraz z pocztem sztandarowym szkoły i jego opiekunami wzięli udział w Miejskich Obchodach 73. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej na cmentarzu wojskowym przy ulicy Szarych Szeregów.