SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„Non omnis moriar” – spotkanie z poezją i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II

Dziewiąte spotkanie uczniów i nauczycieli olsztyńskich szkół z cyklu „Non omnis moriar” poświęcone pamięci świętego Jana Pawła II odbyło się w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele:

  • Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego;
  • Szkoły Podstawowej nr 32;
  • Gimnazjumnr 10 Mistrzostwa Sportowego;
  • Gimnazjum nr 11;
  • Zespołu Szkół Samochodowych.

 

Niektórzy z uczestników brali udział w spotkaniu po raz kolejny i z sentymentem odnajdowali swoje zdjęcia w Kronice spotkań.

Wśród gości byli między innymi:

  • Pani Dyrektor ZSO nr 5 MS w Olsztynie Barbara Rapińczuk;
  • Ojciec Otton Ratajczak, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Olsztynie;
  • Pani Bożena Szczurek, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

 

Spotkanie prowadziła pani Joanna Ulatowska‑Letko, nad organizacją imprezy czuwały pani Katarzyna Klaja i pani Ewa Gałęziewska, natomiast uczniów do występu przygotowywały panie: Bożena Szczurek, Elżbieta Lechicka, Joanna Żach, Monika Kozubowska, Małgorzata Jacewicz i Joanna Ulatowska‑Letko.

Jak co roku uczniowie prezentowali utwory Karola Wojtyły recytując, śpiewając, grając na instrumentach muzycznych, uczestnicząc w miniaturach teatralnych. Występom towarzyszyły fragmenty filmowe i muzyczne. Poziom prezentacji był bardzo wysoki i dostarczał nie tylko przeżyć estetycznych, ale także, a może przede wszystkim, duchowych.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status