SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej

W dniu 15 października 2015 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego odbyło się Pasowanie na Ucznia Klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 MS. To uroczyste wydarzenie poprzedził program artystyczny przygotowany pod okiem wychowawczyni Katarzyny Świeczkowskiej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytując wiersze i śpiewając piosenki. Wykazali się zdobytą dotychczas wiedzą na temat Ojczyzny, zasad zachowania w szkole, ochrony środowiska oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. Pokazali, jak bardzo kochają swoich rodziców.

Następnie w obecności Dyrektora Szkoły, Rodziców i zaproszonych gości uczniowie ślubowali otaczać szacunkiem sztandar szkoły, strzec jego honoru, godnie reprezentować szkołę, być pilnym uczniem i sportowcem. Pani Dyrektor Barbara Rapińczuk dokonała pasowania i wręczyła uczniom pamiątkowe statuetki. Ta ważna uroczystość przysporzyła wielu emocji i wzruszeń, zarówno naszym małym pierwszoklasistom, jak i ich rodzicom.

Część oficjalną zakończył przepyszny poczęstunek, przygotowany przez rodziców, którym serdecznie dziękuję za pomoc.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status