SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

GIMNAZJUM NR 10
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2013/2014 o dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych mogą ubiegać się:
– uczniowie z klas I-III i V szkoły podstawowej oraz z II klasy liceum.

Kryterium dochodowe wynosi 456 zł dla uczniów klas II-III, V szkoły podstawowej oraz II klasy liceum. Dla uczniów klas pierwszych kryterium to wynosi 539 zł.

Termin składania wniosków w szkole do dnia 5 września 2013 r. (termin ostateczny)
Wzór wniosku jest dostępny w sekretariatach szkoły.