ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Informacja o zawieszeniu zajęć w dniu 08.04.2019 r.


Olsztyn, dnia 05.04.2019 r.

 

Informuję, że ze względu na ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów/dzieci.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), informuję, że w dniu 08.04.2019 r. zostają zawieszone zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie.

Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco.

Dyrektor Szkoły
Barbara Rapińczuk

 Skip to content