ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat dyrektora szkoły


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie

z dnia 26 października 2020 r.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniach od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. realizujemy nauczanie hybrydowe. 

Wszystkie klasy IV-VIII z obu obiektów (obiekt przy ul. Gietkowskiej 12 oraz przy ul. Jagiellończyka 32) przechodzą na nauczanie zdalne, w ramach zajęć dydaktycznych jak i szkolenia sportowego.

W pierwszym etapie edukacyjnym – klasy I-III, zajęcia dydaktyczne i szkolenia sportowego prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły, zgodnie z obowiązującym planem. Uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego objęci są opieką w świetlicy szkolnej oraz funkcjonuje dla nich stołówka szkolna.

Nadal, wszyscy uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego realizują zadania dydaktyczne i szkolenia sportowego w trybie zdalnym.

Wszyscy uczniowie – zawodnicy klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego zajęcia szkolenia sportowego realizują wyłącznie w ramach klubów sportowych, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

Drodzy Uczniowie! 

Życzę Wam zdrowia i hartu ducha. Miejmy nadzieję, że czas zdalnego nauczania szybko się skończy i wrócimy do szkoły w dobrej kondycji i z nowymi siłami!

Proszę Rodziców o śledzenie bieżących informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie WWW. szkoły i ponowne zapoznanie się z procedurami obowiązującymi podczas nauki zdalnej. We wszelkich sprawach kontaktujemy się przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły
Barbara Rapińczuk

Bądź bezpieczny!!! – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić? Należy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

  • D    jak dystans
  • D    jak dezynfekcja
  • M    jak maseczka
  • A    jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

 Skip to content