ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Dodatkowe kryteria naborowe


dla kandydatów
do X Liceum Ogólnokształcącego  Mistrzostwa Sportowego
w Olsztynie

na rok szkolny 2022/2023

 

Klasa I a – oddział sportowy o profilu piłka nożna chłopców i dziewcząt Termin
Piłka nożna

 1. Wniosek
 2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej.
  >>> pobierz
 3. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania piłki nożnej wydane przez lekarza medycyny sportowej.
 4. Rekomendacja macierzystego klubu sportowego.
 5. Zaliczenie specjalistycznego testu sprawności fizycznej – min. 46 pkt.
 • I termin

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

6 czerwca 2022 r.
godz. 10.00

Orlik przy X Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie
ul. Jagiellończyka 32

 • II termin

tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w I terminie

14 czerwca 2022 r.
godz. 10.00

Orlik przy X Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie
ul. Jagiellończyka 32

Klasa I b – interdyscyplinarny oddział mistrzostwa sportowego Termin
Kajakarstwo

 1. Wniosek
 2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie kajakarstwa
  >>> pobierz
 3. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania kajakarstwa wydane przez lekarza i medycyny sportowej.
 4. Rekomendacja szkolnego trenera koordynatora .
 5. Uzyskanie z testów sprawności fizycznej:
  junior – min. 60 pkt.
  junior młodszy – min. 60 pkt.  
 6. Posiadanie min. II klasy  sportowej  potwierdzonej przez klub sportowy
  /zaświadczenie z podaniem imprezy oraz wyniku kwalifikującego do zdobycia klasy sportowej/.
W opracowaniu
Taekwondo olimpijskie

 1. Wniosek
 2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowej w zakresie  taekwondo olimpijskiego
  >>> pobierz
 3. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania taekwondo olimpijskiego  wydane przez lekarza  medycyny sportowej.
 4. Aktualna licencja zawodnicza PZTO (weryfikuje szkoła z elektronicznego systemu PZTO)
 5. Rekomendacja szkolnego trenera koordynatora .
 6. Zaliczenie specjalistycznego testu sprawności zakresu  taekwondo olimpijskiego na min. 52,2 pkt. Punkty rekrutacyjne przeliczane są następująco: np. 420 pkt. MTSF x 0,125 = 52,2 pkt.

UWAGA! Zawodnicy posiadający min. I klasę sportową automatycznie zdobywają 100 pkt. i zwolnieni są ze specjalistycznego testu sprawności

Posiadanie I klasy sportowej należy udokumentować zaświadczeniem z Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.

 • I termin

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

6 czerwca 2022 r.
godz. 17.45

sala gimnastyczna,
ul. Gietkowska 12, Olsztyn

 • II termin

tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w I terminie

14 czerwca 2022 r.
godz. 18.15

sala gimnastyczna,
ul. Gietkowska 12, Olsztyn

Pływanie

 1. Wniosek
 2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie pływania
  >>> pobierz
 3. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania pływania wydane przez lekarza medycyny sportowej.
 4. Rekomendacja szkolnego trenera koordynatora.

Uzyskanie ze specjalistycznego testu sprawności min. 250 pkt., w tym za próby w wodzie min. 150 pkt.

 • I termin

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

13 czerwca 2022 r.
godz. 10.00

WCRS „Aquasfera”,
ul. Piłsudskiego 69 b, Olsztyn

 • II termin

tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w I terminie

17 czerwca 2022 r.
godz. 10.00

WCRS „Aquasfera”,
ul. Piłsudskiego 69 b, Olsztyn

Gimnastyka sportowa dziewcząt

 1. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie gimnastyki sportowej kobiet
  >>> pobierz
 2. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania gimnastyki wydane przez lekarza medycyny sportowej.
 3. Posiadanie min. II klasy sportowej potwierdzonej przez klub sportowy
  /zaświadczenie z podaniem imprezy i ilości punktów uzyskanych do zdobycia klasy sportowej/
 4. Rekomendacja szkolnego trenera koordynatora.

Zaliczenie specjalistycznego testu sprawności na min. 55 pkt.

 • I termin

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

1 czerwca 2022 r.
godz. 8.00

specjalistyczna sala gimnastyczna,
ul. Gietkowska 12

 • II termin

tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych  od nich nie mogli przystąpić do próby w I terminie

14 czerwca 2022 r.
godz. 8.00

specjalistyczna sala gimnastyczna,
ul. Gietkowska 12

Klasa I c –oddział mistrzostwa sportowego o profilu piłka siatkowa dziewcząt i chłopców Termin
Piłka siatkowa
dziewcząt i chłopców
 1. Wniosek
 2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej
  >>> pobierz
 3. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania piłki siatkowej wydane przez lekarza medycyny sportowej.
 4. Rekomendacja klubu, którego zawodnik/zawodniczka reprezentuje barwy.
 5. Zaliczenie specjalistycznego testu sprawności  fizycznej
 6. Rekomendacja szkolnego trenera koordynatora.
 • I termin

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

8 czerwca 2022 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Turowskiego 3, Olsztyn

 • II termin

tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w I terminie

15 czerwca 2022 r.
godz. 17.00

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Turowskiego 3, Olsztyn

Klasa I d – oddział sportowy o profilu piłka ręczna chłopców Termin
Piłka ręczna chłopców

 1. Wniosek
 2. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na szkolenie sportowe w zakresie piłki ręcznej
  >>> pobierz
 3. Aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania piłki ręcznej wydane przez lekarza medycyny sportowej.
 4. Zaliczenie specjalistycznego testu sprawności  fizycznej
 • I termin

Kandydat przystępuje do próby po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

9 czerwca 2022 r.

  • godz. 11.00
   test INKF – próba szybkości i wytrzymałości
   stadion w Kortowie
  • godz. 17.00
   pozostałe próby INKF oraz próba techniczno-biegowa
   V Liceum Ogólnokształcące
   w Olsztynie, ul. Krasickiego 2
 • II termin

tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w I terminie

16 czerwca 2022 r.

  • godz. 11.00
   test  NKF – próba szybkości i wytrzymałości
   stadion w Kortowie
  • godz. 17.00
   pozostałe próby INKF oraz próba techniczno-biegowa
   V Liceum Ogólnokształcące
   w Olsztynie, ul. Krasickiego 2

 

 Skip to content