SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Co to jest gimnastyka sportowa kobiet?

Gimnastyka sportowa kobiet jest olimpijską dyscypliną sportu o bardzo złożonej technice. Jej specyfiką jest wczesna specjalizacja oraz start
w czwórboju, składającym się ze skoku przez konia, poręczy asymetrycznych, równoważni i ćwiczeń wolnych.

Zasady uprawiania  gimnastyki

Przyrządy różnią się zasadniczo charakterem oraz czasem wykonania całości układu dowolnego. Odpowiednio – skok przez konia trwa 4 – 5 sekund, poręcze – około 40 sekund, równoważnia i ćwiczenia wolne
– 1, 15  do 1,30 sekund. Ćwiczenia wolne zawodniczka wykonuje przy akompaniamencie muzycznym, dlatego niezbędne jest bardzo dobre przygotowanie choreograficzne.

Złożony charakter dyscypliny wymaga optymalnego i równomiernego rozwoju wszystkich cech motorycznych oraz prawidłowego przygotowania psychicznego.

Podstawowe elementy związane z poszczególnymi przyrządami

Skok – przerzut w przód, salto w przód

 • Tsukahara
 • Skok Jurczenko – z rundaka

Jest to baza do trudnych skoków w gimnastyce sportowej.

Poręcze – wychwyt
 • Stanie na RR
 • Przemyk
 • Kołowrót olbrzymi w przód i tył
 • Salta do chwytu („puszczenia”)
 • Zeskoki różnymi saltami

Baza do trudnych kombinacji i połączeń.

Równoważnia – naskok i zeskok

 • Seria gimnastyczna (skoki baletowe)
 • Seria akrobatyczna
 • Skoki baletowe z pełną amplitudą
 • Parter (elementy bliskie równoważni)
 •  Elementy akrobaryczne – przerzut, flic – flac, salto
Ćwiczenia wolne
 • Układ (ćwiczenia z muzyką taneczno – akrobatyczne)
 • Podstawowe elementy akrobatyczne: rundak, falset, korbet, flic – flac, przerzut, salto, śruba (360 o, 560 o, 720 o, 1080 o), podwójne salta w przód i tył, twist
 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status