SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego
im. M. G. Bublewicza
Olszynie

szczegóły w dokumencie >>> monitoring

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status