ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Zasłużeni dla SMS

W ciągu 25 lat istnienia szkoły było wielu ludzi – trenerów, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów – zawodników, którzy pracowali na jej wizerunek, tworzyli jej historię. Ich właśnie honorujemy odznaką „Zasłużony dla SMS”. Do tej pory otrzymali ją głównie byli uczniowi – zawodnicy, którzy zdobywali mistrzowskie tytuły na zawodach w kraju i za granicą.

Osoby, które otrzymały odznakę „Zasłużony dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie”:

Rok 2002
Włodzimierz Marciniak
Zbigniew Żołnierowicz
Krystyna Żołnierowicz
Benedykt Jadziński
Janusz Porycki
Edward Chuć
Adam Powązka
Wiesława Żelaskowska – Różańska
Małgorzata Żołnierowicz – Plichta
Ewa Kisiel – Orłowska
Joanna Zapolska
Karolina Chuć
Magdalena Urban
Mieczysław Piekut

Rok 2004
Anna Równa
Iwona Garnek
Elżbieta Szewczak
Aleksandra Szczesiul
Beata Świekatun
Anna Pojasek
Wioletta Szewczak
Anna Michels
Beata Wiśniewska
Anna Radzka
Joanna Pędzich
Jolanta Pawlina
Ewa Powązka
Dorota Kozłowska
Małgorzata Chmielewska
Anna Machel
Joanna Kotef
Ewa Lankowska
Tomasz Mendelski
Arkadiusz Toński
Tomasz Górski
Marcin Krzysztofik
Karolina Kosińska

Rok 2006
Maciej Ruta

Rok 2007
Mariusz Kujawski
Adam Roćko

Rok 2008
Alicja Rutecka

Rok 2010
Maria Drozdowicz
Alicja Podchul
Beata Przewłocka

Rok 2012
Robert Włodarczyk
Paula Plichta
Denis Ambroziak
Mateusz Kamiński

Rok 2017
Katarzyna Dmitruk
Kamila Zarzycka
Klaudia Ruta
Piotr Hatowski
Dominik Kun

Przyjaciele SMS

Tradycyjnie w czasie uroczystości Święta Szkoły wręczamy odznaki „Przyjaciel SMS”. To forma podziękowania dla ludzi, którzy wspierają nas w codziennej pracy, okazują życzliwość i pomoc. Wśród osób, które otrzymały tę odznakę są m.in. pani Beata Bublewicz, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, sportowych, mediów, rodzice naszych uczniów i sponsorzy.

Osoby, które otrzymały odznakę „Przyjaciel Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie

Rok 2001
Beata Bublewicz
Janusz Cichoń
Tadeusz Wróblewski
Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Olsztynie
Polski Związek Motorowy
Władysław Lipecki
Tomasz Boraczyński
Dariusz Michnik
Jerzy Hryckiewicz
Gazeta Olsztyńska
Andrzej Jarzębowski (pośmiertnie)

Rok 2002
Zbigniew Karpowicz
Marian Rapacki
Ireneusz Nawara
Zbigniew Lewicki

Rok 2003
Jadwiga Ślawska – Szalewicz
Waldemar Żakowski

Rok 2005
Czesław Jerzy Małkowski

Rok 2006
Włodzimierz Śniady

Rok 2007
Lech Janka

Rok 2012
Leszek Malarski

Rok 2013
Janusz Milewski

Rok 2017
Helena Rusiecka
Krzysztof Kowalski

Super Uczeń, Mistrz SMS

 

Zakończenie roku szkolnego

Koniec czerwca – wystawione oceny, wypisane świadectwa, spakowane plecaki na wakacyjne wędrówki lub obozy. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to jedna z najbardziej lubianych przez uczniów, ale także… nauczycieli i trenerów. Wszystkim należy się wypoczynek po ciężkiej pracy. Najlepsi uczniowie otrzymują z rąk Pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Na wychowanków, którzy odnieśli sukcesy w sporcie – zdobyli tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski bądź medale na imprezach międzynarodowych czekają pamiątkowe statuetki. Pamiętamy również o rodzicach, których praca na rzecz szkoły była szczególnie widoczna. Otrzymują oni z rąk Pani Dyrektor podziękowania. Żegnając nas na wakacje Pani Dyrektor zawsze życzy sukcesów startującym w czasie wakacji, ale przede wszystkim, bezpiecznego powrotu z nich.

Ostatnie Dzwonki klasy VI SP i III G

 

Egzamin gimnazjalny

Przedsmak matury przeżywają uczniowie klasy III gimnazjum. Odświętny ubiór, szacowna komisja i podniosły nastrój mówią, że nadszedł czas egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie przez dwa kolejne dni „walczą” z testami: najpierw humanistycznym, potem – matematyczno – przyrodniczym. Marzenie każdego to zdobycie 100 punktów!

Matury. Pożegnanie maturzystów

100 dni minęło jak z bicza trzasnął. Po raz kolejny obowiązują garnitury, krawaty, białe bluzki, ale nastrój zupełnie odmienny. Bo matura to przecież bardzo poważna sprawa. A po maturach…. pożegnanie maturzystów. Po raz ostatni spotykamy się na wręczeniu świadectw maturalnych.

Ostatni dzwonek klasy kończącej liceum

 

Sprawdzian po klasie VI

Z początkiem kwietnia rozpoczyna się sezon sprawdzianów i egzaminów. Na pierwszy ogień idą szóstoklasiści. Wprawdzie test trwa tylko godzinę, ale trzeba się wykazać wiadomościami i umiejętnościami niemal ze wszystkich przedmiotów. Całe szczęście, że warunki są kameralne a komisja uśmiechnięta.

Święto Wiosny

Zima to wspaniała pora roku, ale w marcu wszyscy już czekają na wiosnę. Maluchy, chcąc przyspieszyć jej przyjście, wybierają się topić Marzannę. Gimnazjaliści wola rywalizację sportową (tym razem na wesoło) albo wspólną zabawę z nauczycielami. Wiosnę można też witać recytując wiersze w wesołych, oczywiście wiosennych kostiumach.

Święto Szkoły

Każdego roku w ostatni piątek lutego obchodzimy Święto Szkoły. Data nie jest przypadkowa – to rocznica dwóch ważnych wydarzeń – tragicznej śmierci naszego Patrona Mariana Bublewicza oraz uroczystości nadania szkole jego imienia. W tym dniu towarzyszy nam zawsze córka Patrona – pani Beata Bublewicz. W przygotowaniach do Święta zawsze bierze udział cała społeczność szkolna. Ten dzień jest dla nas okazją do zaprezentowania osiągnięć i sukcesów, zaproszenia do szkoły rodziców, przedstawicieli władz samorządowych i sportowych, instytucji wspierających naszą pracę. Każdego roku Święto Szkoły związane jest tematycznie z ważnymi wydarzeniem ze świata, kraju lub naszego regionu, a uczniowie, pod czujnym okiem nauczycieli i trenerów, przygotowują inscenizacje, przedstawiane na tle pięknych scenografii. Ozdobą uroczystości są co roku występy najmłodszych gimnastyczek – wśród naszych gości cieszą się one niezwykłą popularnością. Święto Szkoły to nasza wizytówka, „dzień otwartych drzwi”, stąd też towarzyszą mu zawsze wystawy zdjęć, kronik szkolnych, medali, pucharów i inne prezentacje efektów pracy uczniów, nauczycieli, trenerów i rodziców.

Studniówka

Na 100 dni przed maturą, jak obyczaj stary każe, uczniowie klasy III bawią się do białego rana. Obowiązuje szyk i wdzięk, nieodmiennie wzrusza polonez… Zaproszonym nauczycielom łezka się w oku kręci, ale jednocześnie czuje dumę z tych eleganckich młodych ludzi, którzy dosłownie za chwilę przekroczą próg dorosłości.

Moje Pierwsze Zawody

Nadszedł moment pierwszej sportowej rywalizacji – to duży stres, ale jednocześnie szansa zaprezentowania zdobytych na treningach umiejętności. Na widowni rodzice, dziadkowie, wychowawca, przyjaciele. Oby pierwsze sukcesy były zapowiedzią kolejnych, coraz bardziej znaczących.

Wigilia. Jasełka

 

Andrzejki

Andrzejki to dzień i wieczór wróżb i magii. Imprezę dla najmłodszych uczniów przygotowuje Samorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego. Podczas zabawy dzieci, przebrane i wesoło pomalowane, mogą sobie powróżyć z wosku, butów, kart czy… ciasteczek. Najmłodsi zawsze bawią się doskonale, biegając od wróżki do wróżki, a zabawę kończąc przy smakowitym poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Również w klasach odbywają się zabawy andrzejkowe.

Święto Zmarłych

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Co roku, w listopadzie składamy hołd Patronowi naszej szkoły – Marianowi Bublewiczowi. Odwiedzamy jego grób, składamy kwiaty, zapalamy znicze. Pamiętamy również o Przyjacielu szkoły, panu Andrzeju Jarzębowskim i o pracownikach szkoły – o panu Jerzym Szrkowskim i pani Zofii Chajęckiej, których także nie ma już wśród nas, a od 2010 roku odwiedzamy także grób trenerki gimnastyki pani Małgorzaty Żołnierowicz – Plichty.”

Pasowanie na ucznia

Na tą uroczystość czekają niecierpliwie nie tylko Pierwszaki Szkoły Podstawowej Nr 23 Mistrzostwa Sportowego, ale także ich rodzice. To dopiero niewiele ponad miesiąc nauki, ale uczniowie klasy I potrafią już pięknie recytować i śpiewać. Jeszcze tylko podniosły moment ślubowania, uścisk dłoni Pani Dyrektor, odbiór pamiątkowego dyplomu i … już są pełnoprawnymi uczniami SMS w Olsztynie.

Dzień Papieski

Jan Paweł II jest dla nas ogromnym autorytetem. Dajemy temu wyraz m. in. obchodząc Dzień Papieski. Tego dnia przybliżamy życie i działalność Papieża – Polaka. Uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach i prezentacjach poświeconych osobie Jana Pawła II, jego nauczaniu i twórczości. Pamiątką po uroczystości są starannie wykonane plakaty.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole jest obchodzony uroczyście. Chociaż jest dniem wolnym zajęć dydaktycznych to Samorząd Uczniowski dla grona pedagogicznego i pracowników administracji zawsze przygotowuje miłą niespodziankę. W krótkim programie artystycznym uczniowie, obok dużej dawki humoru, przekazują podziękowania, życzenia i kwiaty. O pracownikach naszej szkoły pamięta również Rada Rodziców, która na ręce pani dyrektor składa wyrazy swojej wdzięczności za trud wkładany w nauczanie i wychowanie swoich pociech. Podczas uroczystego spotkania pracowników szkoły pani dyrektor wręcza Nagrody Dyrektora Szkoły oraz Podziękowania dla nauczycieli i pracowników administracji. Rada Pedagogiczna dziękuje dyrekcji szkoły za kolejny wspólny rok współpracy. Tradycją stały się również wyjazdy pracowników naszej szkoły do teatrów winnych miastach.

Wycieczka integracyjna klas I LO

Od kilku lat klasy pierwsze liceum wyjeżdżają na wycieczkę integracyjną do Wojnowa. Organizowana jest ona przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w ramach Dni Nauki. Poznajemy historię osiedlenia się na naszych ziemiach staroobrzędowców oraz niezwykle ciekawą i, niestety, zanikającą ich kulturę. Mamy okazję zobaczyć drewnianą cerkiew prawosławną z licznymi elementami budownictwa staroruskiego. Zwiedzamy molennę, czyli dom modlitwy, a w nim ikony z XIX wieku, krzyże, księgi, piękny, srebrny żyrandol. Pod wjazdową bramą jest miejsce na pamiątkowe zdjęcie.
Drugą, swobodniejszą częścią wycieczki, jest integracja przy ognisku. Nad jeziorem jest czas na rozmowę i wymianę pomysłów na wzajemną współpracę przez najbliższe trzy lata w liceum.

Akcja "Sprzątanie Świata"

Aktywnie uczestniczymy w „Sprzątaniu Świata”, a właściwie „naszego kawałka świata” – terenu wokół szkoły. Najgorliwiej zawsze pracują najmłodsi uczniowie. Staramy się dbać o to, aby otoczenie naszej szkoły zawsze wyglądało estetycznie, nie tylko podczas tej akcji. Mamy w szkole koło ekologiczne i sami także organizujemy różne przedsięwzięcia, np. zbiórkę zużytych baterii.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września na sali gier spotyka się cała społeczność szkolna – nauczyciele, trenerzy, rodzice i oczywiście uczniowie. Bohaterami dnia są pierwszaki – przejęte, trochę przestraszone. Dlatego Pani Dyrektor zawsze kieruje w ich stronę szczególnie ciepłe słowa powitania. Początek roku szkolnego jest okazją do podziękowania uczniom – zawodnikom za sukcesy odniesione w czasie wakacji. Lato to okres startów, zwłaszcza kajakarzy. Na wracających z Mistrzostw Świata czy Europy zawsze czekają pamiątkowe upominki.

 Skip to content