SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów do klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie
Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
na rok szkolny 2021/2022

UWAGA!
Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły przy ul. Jagiellończyka 32.

 
  Wymagane dokumenty
(>>>do pobrania)
Próba sprawności fizycznej Harmonogram
1.>>> Regulamin rekrutacji  >>> Próba sprawności fizycznej
z zakresu pływaniaNabór podań trwa
do 15.05.2021 r.

Próba sprawności fizycznej 
8 maja 2021 r.

miejsce i godzina w opracowaniu

2.>>> Podanie
3.>>> Zgoda przystąpienie do próby sprawności fizycznej
4.>>> Zgoda na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego
5.>>> Oświadczenie woli
6.

Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do uprawiania pływania

7. 2 zdjęcia,
pobierz >>> kwestionariusz osobowy
 Skip to content