ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Pływanie klasa IV


Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów do klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie
Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie
na rok szkolny 2022/2023


UWAGA!
Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły przy ul. Jagiellończyka 32.

 
 


Wymagane dokumenty
(>>>do pobrania)

Próba sprawności fizycznej Harmonogram
1. >>> Regulamin rekrutacji  >>> Próba
sprawności fizycznej
z zakresu pływaniaNabór podań trwa
do 14 kwietnia 2022 r.

Próba sprawności fizycznej 
02 kwietnia 2022 r.

WCRS AQUASFERA
godz. 10:00

2. >>> Podanie
3.

>>> Zgoda przystąpienie do próby sprawności fizycznej

4. >>> Zgoda na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego
5.

Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zdolności do uprawiania pływania

6.

2 zdjęcia,
pobierz >>> kwestionariusz osobowy
 Skip to content