ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2020/2021 nasza Szkoła nie będzie bezpośrednio ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ponadto szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Jednakże w związku z tym że nasze dzieci uprawiają sport wyczynowo, większość rodziców jest zainteresowanych takim ubezpieczeniem.
Dokonaliśmy więc analizy i negocjacji złożonych ofert ubezpieczeniowych pod kątem atrakcyjności oferty i procedur zawierania  umowy,  dotychczasowych doświadczeń we współpracy z daną firmą ubezpieczeniową i informacji przekazywanych przez rodziców,  jak i specyfiki naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Została podjęta decyzja o wyborze oferty Inter Risk. Firma ta przygotowała specjalnie dla nas portal, poprzez który można bardzo szybko ubezpieczyć dzieci. Wystarczy wejść na link https://liblink.pl/VoOiMyLSDj i podać numer ID klienta 9ug78. Na portalu  dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek, które każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Użycie kodu zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły w sytuacji pytań czy pomocy w składaniu roszczenia.
Maksymalny termin przystąpienia do ubezpieczenia to 31.10.2020 r.
Gdyby decydowali się Państwo na wybór innego niż proponowane ubezpieczenia, zalecamy upewnienie się czy obejmuje ono wyczynowe uprawianie sportu w szkole sportowej.
Pragniemy również przekazać, że na razie dotychczasowe konto Rady Rodziców jest zamknięte. Po wyborze Nowej Rady Rodziców konto zostanie otwarte w innym banku.

Pozdrawiamy Rada Rodziców

 

 

 

 

 


Rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice,

Pragniemy przekazać, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła nie będzie bezpośrednio ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Ponadto szkolne ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Jednakże w związku z tym że nasze dzieci uprawiają sport wyczynowo, większość rodziców jest zainteresowanych takim ubezpieczeniem.

Dokonaliśmy więc analizy i negocjacji złożonych ofert ubezpieczeniowych pod kątem atrakcyjności oferty i procedur zawierania  umowy,  dotychczasowych doświadczeń we współpracy z daną firmą ubezpieczeniową i informacji przekazywanych przez rodziców,  jak i specyfiki naszej szkoły mistrzostwa sportowego. Została podjęta decyzja o wyborze oferty Inter Risk. Firma ta przygotowała specjalnie dla nas portal, poprzez który można bardzo szybko ubezpieczyć dzieci. Wystarczy wejść na link https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i podać numer ID klienta hwm7m. Na portalu  dostępne są 3 warianty ubezpieczenia o różnej wysokości składek tj. 59,30 zł., 78,50 zł., 116,70 zł. i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. Ubezpieczenie jest zawierane na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci. Użycie kodu zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły w sytuacji pytań czy pomocy w składaniu roszczenia.

Maksymalny termin przystąpienia do ubezpieczenia to 31.10.2019 r.

Gdyby decydowali się Państwo na wybór innego niż proponowane ubezpieczenia, zalecamy upewnienie się czy obejmuje ono wyczynowe uprawianie sportu w szkole sportowej.

Pragniemy również przekazać, że w bieżącym roku szkolnym wysokość składek na fundusz Rady Rodziców jest na niezmienionej wysokości tj.: 50 zł. w przypadku 1 dziecka, po 40 zł w przypadku dwojga dzieci, po 30 zł. w przypadku trojga dzieci. Jest to składka dobrowolna rodziców jednakże bardzo istotna w budżecie Rady Rodziców, co przedkłada się na możliwość finansowania różnych potrzeb naszych dzieci, a w szczególności nagród. W związku z tym jest prośba do Państwa o dokonanie wpłat. Wpłaty można dokonywać do klasowych skarbników lub na konto Rady Rodziców nr:  18 1320 1478 3080 1897 2000 0001.

oferta_ubezp

Link do powyższego dokumentu

 

Pozdrawiamy Rada Rodziców

 Skip to content