SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


UWAGA KANDYDACI !!!

Możliwe są 3 sposoby składania dokumentów:

  1. Drogą elektroniczną na adres sms@bublewicz.pl – forma skanu.
  2. Wrzucając do skrzynki pocztowej zamieszczonej na budynku szkoły – w zamkniętej , podpisanej kopercie.
  3. Osobiście w sekretariacie szkoły, z zachowaniem wytycznych sanitarnych: dezynfekcja rąk przy wejściu, nałożona maseczka.
Szkoła Podstawowa Nr 23
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

Klasa I

Wymagane dokumenty składamy w budynku szkoły
przy ul. Gietkowskiej 12

Klasy II–VIII

Wymagane dokumenty składamy w budynku szkoły
przy ul. Jagiellończyka 32

Klasa I

Wymagane dokumenty składamy w budynku szkoły
przy ul. Jagiellończyka 32

Regulamin rekrutacji Taekwondo olimpijskie Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
Próby sprawności fizycznej
i dodatkowe kryteria
Próby sprawności fizycznej
i dodatkowe kryteria
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Wniosek Pływanie
klasa IV
(otwórz)
Lista przyjętych i nieprzyjętych
otwórz/pobierz

Zgoda rodziców Lista zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
Wyniki próby sprawności Wyniki prób sprawności fizycznej
Lista zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

otwórz/pobierz

 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status