ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


UWAGA KANDYDACI !!!

 

Zmiana terminu próby sprawnościowej pływania (klasa I LO)!

Możliwe są 3 sposoby składania dokumentów:

  1. Drogą elektroniczną na adres sms@bublewicz.pl – forma skanu.
  2. Wrzucając do skrzynki pocztowej zamieszczonej na budynku szkoły – w zamkniętej , podpisanej kopercie.
  3. Osobiście w sekretariacie szkoły, z zachowaniem wytycznych sanitarnych: dezynfekcja rąk przy wejściu, nałożona maseczka.
Szkoła Podstawowa Nr 23
Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

X Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego

Klasa I

Wymagane dokumenty składamy w budynku szkoły
przy ul. Gietkowskiej 12

Klasy II–VIII

Wymagane dokumenty składamy w budynku szkoły
przy ul. Jagiellończyka 32

Klasa I

Wymagane dokumenty składamy w budynku szkoły
przy ul. Jagiellończyka 32

Regulamin rekrutacji Taekwondo olimpijskie Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
Próby sprawności fizycznej
i dodatkowe kryteria
Próby sprawności fizycznej
i dodatkowe kryteria

(oświadczenie COVID – pobierz)
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji
Wniosek Pływanie
klasa IV
(otwórz)
Logowanie do systemu rekrutacyjnego
Zgoda rodziców
Wyniki próby sprawności
Lista przyjętych i nieprzyjętych
otwórz/pobierz

 

 Skip to content