SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

- Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

- Statut Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza

- Aneks do Statutu SP 23

- Statut X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

- Aneks do Statutu X LO

 Skip to content