SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

swietlica_01

Świetlica szkolna w naszej szkole jest czynna zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30–17:00. Opieką świetlicową są objęci uczniowie klas I–VI. Zajęcia prowadzą p. Anna Dubrowska,  p. Ewa Gałęziewska i p. Elżbieta Mordasewicz.

Staramy się, aby nasza świetlica:

 • była miejscem koleżeńskich spotkań, wspólnych zabaw, przyjaznym dla uczniów naszej szkoły;
 • stwarzała warunki do rozwijania zainteresowań zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami dzieci;
 • kształtowała poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, narodu;
 • uczyła wrażliwości na potrzeby innych;
 • promowała zdrowy styl życia.

W naszej świetlicy dzieci mogą wybierać uczestnictwo w zajęciach, które rozbudzają ich zainteresowania lub takich, w których wykazują zdolności.

Proponujemy następujące zajęcia:

 • zajęcia rekreacyjno–ruchowe na sali gier, sali relaksu lub placu zabaw;
 • zajęcia dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, quizy, wspólne czytanie książek, pogadanki, rozmowy kierowane);
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych;
 • nauka oraz wspólne śpiewanie pieśni i piosenek;
 • zajęcia z planszówką, wspólna gra w różnorodne gry planszowe, w tym nauka gry w szachy;
 • zajęcia artystyczne, na których uczniowie poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak: technika pergaminowa, decoupage, embossing, scrapbooking oraz malowanie na szkle.

swietlica_02

swietlica_03

swietlica_04

swietlica_05

swietlica_06

swietlica_07

swietlica_08

swietlica_09

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status